Tuần thai thứ 9

Tuần thứ 9 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 9 của thai kỳ "Đuôi" của em bé đã hoàn toàn biến mất! Em bé càng ngày trông càng giống một cơ thể tí hon. Mặc dù bạn không thể cảm thấy bất kỳ cú đá nào thì vai, khuỷu

×