Tuần thai thứ 7

Tuần thứ 7 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 7 của thai kỳ Cuống rốn nối em bé với nhau thai, truyền oxy và chất dinh dưỡng và thậm chí tống khứ các chất thải vào máu của bạn. Bạn có nhớ những “chồi” tay bắt đầu

banner-lr
banner-lr