Tuần thai thứ 6

Tuần thứ 6 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 6 của thai kỳ Lúc này “chồi” tay và chân của em bé đã phát triển. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ lớn lên và biến thành các ngón chân và ngón tay. Đã có tim thai! Tim của em

×