Tuần thai thứ 5

Tuần thứ 5 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 5 của thai kỳ Phôi thai trông giống như một chú nòng nọc nhỏ, với kích thước chỉ khoảng 0,118 inch (khoảng 3mm). Khối các tế bào chúng ta gọi là phôi nang này đã bắt đầu

banner-lr
banner-lr