Tuần thai thứ 4

Tuần thứ 4 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 4 của thai kỳ Bạn có biết rằng trong tuần 4 của thai kỳ vẫn có thể hình thành cặp sinh đôi cùng trứng. Cánh cửa chỉ đóng lại khi tuần 4 kết thúc. Phôi thai nhỏ bé có 2 lớp

×