Tuần thai thứ 2

Tuần thứ 1 và thứ 2 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 1 và thứ 2 của thai kỳ Thú vị là: Bạn không thực sự mang thai trong tuần đầu tiên của thai kỳ. Tuổi thai được tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh cuối cùng. Sự rụng

banner-lr
banner-lr