Tuần thai thứ 16

Tuần thứ 16 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 16 của thai kì Nhà của em bé, tức tử cung của bạn đang chứa 0,2 kg nước tiểu lúc này Chiều dài đầu mông của em bé khoảng 4,5 inch, bằng khoảng kích thước một trái

×