Tuần thai thứ 11

Tuần thứ 11 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 11 của thai kỳ Da của bé vẫn còn mờ vào thời điểm này. Nhưng nằm dưới lớp biểu bì mỏng manh, các xương của em bé đang bắt đầu cứng hơn. Tai của em bé đã di chuyển gần hơn

×