Thai nhi tuần thứ 41

Tuần thứ 41 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 41 của thai kì Nếu không có lớp sáp vernix da em bé có thể bong ra và nẻ. Không cần phải xử lý nó ngay khi em bé sinh ra. Lớp da mới đang chờ bên dưới! Tim thai có

×