Thai nhi tuần thứ 38

Tuần thứ 38 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 38 của thai kì Môi âm hộ của bé gái đã phát triển đầy đủ, làm cho âm vật bớt lộ ra. Phổi của bé đã được củng cố và thanh quản đã phát triển, có nghĩa là em bé đã

banner-lr
banner-lr