Thai nhi tuần thứ 37

Tuần thứ 37 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 37 của thai kì Hầu hết lớp sáp vernix bao phủ trên da của em bé - đã trôi đi, mặc dù sẽ vẫn còn lại một ít khi sinh. Các kháng thể - bao gồm cả kháng thể có được

×