Thai nhi tuần thứ 35

Tuần thứ 35 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 35 của thai kì Với không gian chật hơn trong tử cung của bạn bây giờ, các cử động của bé đã chuyển từ đá và đấm sang cuộn và lắc. Em bé của bạn đang tạo ra phân su

banner-lr
banner-lr