Thai nhi tuần thứ 34

Tuần thứ 34 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 34 của thai kì Tinh hoàn của bé trai bây giờ đã chuyển xuống bìu. Mặc dù một số bé trai được sinh ra với tinh hoàn bị lạc chỗ, nhưng nó sẽ được sửa lại trước khi em

×