Thai nhi tuần thứ 33

Tuần thứ 33 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 33 của thai kì Cân nặng của em bé tăng lên nhanh chóng. Một nửa số cân nặng bạn tăng được sẽ chuyển cho em bé. Em bé uống đến một nửa lít nước ối một ngày! Điều

×