Thai nhi tuần thứ 31

Tuần thứ 31 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 31 của thai kì Thính giác của em bé đã thực sự phát triển. Bây giờ em bé có thể “nhảy” lên khi nhge một âm thanh to và di chuyển theo một giai điệu yêu thích của

×