Thai nhi tuần thứ 30

Tuần thứ 30 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 30 của thai kì Lúc này tay của em bé đã hoàn chỉnh, các móng tay đang mọc. Trong hình ảnh siêu âm, bạn có thể bắt gặp chân em bé cử động nhẹ. Bề mặt não bộ bắt đầu

×