Thai nhi tuần thứ 29

Tuần thứ 29 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 29 của thai kì Các chồi của răng vĩnh viễn trong tương lai của em bé bắt đầu hình thành trong nướu. Chúng sẽ nằm ở trạng thái chờ đợi trong 5 đến 12 năm! Em bé của

×