Thai nhi tuần thứ 27

Tuần thứ 27 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 27 của thai kì Em bé của bạn đã dài thêm gần 2,5cm trong tuần này. Bạn sẽ không nhìn thấy sự phát triển nhanh như vậy cho đến khi nhóc nhà bạn được 8-12 tuổi. Em

×