Thai nhi tuần thứ 26

Tuần thứ 26 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 26 của thai kì Bụng bạn đang dần nặng hơn vì trọng lượng của em bé bây giờ đã đạt khoảng 900 gam. Em bé đang cuốn hút ánh nhìn của bạn với  hàng lông mi ngày càng

×