Thai nhi tuần thứ 25

Tuần thứ 25 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 25 của thai kì Em bé của bạn đã cao hơn gần 2,5 cm so với tuần trước. Bây giờ tính từ đầu tới chân em bé dài khoảng 33 cm (hoặc chiều dài đầu mông là 23 cm) và cân

×