Thai nhi tuần thứ 24

Tuần thứ 24 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 24 của thai kì Hệ thống thính giác của bé đang nhanh chóng phát triển, có nghĩa là nếu bây giờ em bé thường xuyên nghe một bài hát nào đó thì có khả năng sau khi

×