Thai nhi tuần thứ 23

Tuần thứ 23 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 23 Da của em bé có màu đỏ và nhăn nheo do các tĩnh mạch và động mạch phát triển ngay bên dưới. Nhưng không bao lâu nữa, lớp mỡ sẽ được tích lũy bên dưới và làm da

×