Thai nhi tuần thứ 21

Tuần thứ 21 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 21 Trước đây chúng ta đo chiều dài đầu mông của em bé, nhưng giờ chúng ta sẽ tính từ đầu đến gót chân. Tới thời điểm hiện tại thì em bé của bạn có chiều dài khoảng

×