Thai nhi tuần thứ 20

Tuần thứ 20 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 20 của thai kì Mắt của em bé khép kín trong những tuần qua, nhưng một số em bé có thể đã bắt đầu mở mắt trong tuần này. Em bé đang sản xuất phân su, một chất dính

banner-lr
banner-lr