Sử dụng thuốc khi mang thai

Sử dụng thuốc khi mang thai, nhóm nào an toàn?

Đối với tất cả các loại thuốc đang lưu hành trên thị trường dược phẩm thế giới, quy định quan trọng bắt buộc là ghi rõ phân nhóm mức độ an toàn cho phụ nữ có thai nhằm mục đích giúp việc sử dụng thuốc

×