Procare

Chi tiết các thành phần PM Procare Diamond

Omega-3: DHA (130mg - 216mg), EPA (30mg - 45mg) DHA cần thiết cho quá trình phát triển của não bộ (sự nhận thức, phát triển vận động, học tập và hành vi, khả năng hiểu biết, sự tập trung, khả năng xử

Chi tiết các thành phần PM Procare

Omega-3: DHA (130mg - 216mg), EPA (30mg - 45mg) DHA cần thiết cho quá trình phát triển của não bộ (sự nhận thức, phát triển vận động, học tập và hành vi, khả năng hiểu biết, sự tập trung, khả năng xử

×