Iod

Tác động của việc bổ sung i-ốt và tăng cường i-ốt trong bánh mì với nồng độ iốt trong nước tiểu phụ nữ mang thai

Tạp chí Dinh dưỡng 2013; 12: 32 Tác động của việc bổ sung i-ốt và tăng cường i-ốt ở bánh mì đối với nồng độ iốt trong nước tiểu trong một quần thể phụ nữ mang thai bị thiếu i-ốt nhẹ ở Nam Úc. Nhóm

Bài tiết I-ốt qua nước tiểu ít trong thời kỳ đầu mang thai có liên quan tới các thay đổi trong hoạt động chức năng ở trẻ em

Tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ 2012; 142: 2167-2174 Bài tiết I-ốt qua nước tiểu ít trong thời kỳ đầu mang thai có liên quan tới các thay đổi trong hoạt động chức năng điều hành ở trẻ em Nhóm tác giả:

×