Dị tật ống thần kinh

Bổ sung acid folic trước khi mang thai để dự phòng dị tật ống thần kinh

Dị tật ống thần kinh là bất thường nghiêm trọng do ống thần kinh không đóng kín phía trên hoặc phía dưới trong tuần thứ 3 tới tuần thứ 4 kể từ khi thụ thai ( 26 đến 28 ngày sau khi thụ thai ) Thiếu

Khuyến cáo của FIGO về việc sử dụng acid folic

Khuyến cáo của FIGO về việc sử dụng acid folic dự phòng dị tật ống thần kinh Bổ sung acid folic đầy đủ trong những tuần đầu tiên của thai kỳ được chứng minh là giúp làm giảm tới 70% nguy cơ khuyết

banner-lr
banner-lr