Sulfamethoxazol

Trimethoprim + Sulfamethoxazol (Cotrimoxazol)

Biệt dược: Biceptol. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: D * Phân loại mức độ an toàn D: Thuốc gây ra, nghi ngờ gây ra hoặc dự đoán có khả năng gây ra tăng dị tật thai nhi hoặc gây tổn