clorphenamin

Clorpheniramin (clorphenamin)

Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Mức độ an toàn loại A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng và không quan sát thấy bất kì sự gia tăng dị tật