beclomethason

Beclomethason

Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 *Mức độ an toàn loại B3: có một số lượng nhất định phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng thuốc mà không quan sát thấy sự gia tăng