Acid clavulanic

Amoxicillin – Acid clavulanic

Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật thai nhi trên động vật thực ngiệm. Thuốc đã được dùng cho một số