Danh sách nhà thuốc phân phối PM Procare tại Đông Anh – Hà Nội

Qúy khách có nhu cầu mua PM ProcarePM Procare Diamond tại Đông Anh – Hà Nội, vui lòng liên hệ với các nhà thuốc dưới đây.

Lưu ý: P là nhà thuốc có sản phẩm PM Procare, PD là nhà thuốc có sản phẩm PM Procare DiamondP+PD là nhà thuốc có cả hai sản phẩm.

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện hãy gọi đến hotline 0903 294 739 để được hướng dẫn mua hàng.

STT Tên nhà thuốc Địa Chỉ Số điện thoại Sản phẩm
1 Nhà thuốc Thúy Bích Tổ 13 Thị Trấn Đông Anh 01684729586 P + PD
2 Quầy thuốc  Thu Hằng  Tổ 29 Thị trấn Đông Anh 0983730775 P + PD
3 Quầy thuốc Bác Lanh Số 72 Tổ 6 Thị trấn Đông Anh 0986216246 P + PD
4 Nhà thuốc Hà My Số 51 Tổ 4 Thị trấn Đông Anh 01699620189 P + PD
5  Nhà thuốc Chi nhánh số 7 Haphaco Chợ Tó, Huyện Đông Anh 0904180659 P + PD
6 Nhà thuốc Minh Trang Số 20 Tổ 55 Thị trấn Đông Anh 0905337837 P + PD
7 Quầy thuốc Liên Tổ 22, Thị Trấn Đông Anh 0905337837 P + PD
8 Quầy thuốc Bảo Minh Số 27 tổ 55 Thị trấn Đông Anh P
9 Hiệu Thuốc Đức Diện Dục Nội, Việt Hùng, 0989755118 P + PD
10 Nhà thuốc Bình Nguyên  Đội 7 Thôn Bầu, Kim Chung 0988093316 P
11 Quầy thuốc Hồng Liên Tổ 13 Thị trấn Đông Anh 0975645115 P + PD
12 Quầy thuốc Bích Hòa Thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối 0949918823 P
13 Quầy thuốc Thúy Mạnh Xóm Bắc, Kim Nỗ 0904549275 P + PD
14 Quầy thuốc Dung Thịnh Số 99 Tổ 6 Trị trấn Đông Anh P + PD
15 Quầy Thuốc Ngọc Châu Số 52 tổ 4, Thị Trấn Đông Anh P
16 Quầy thuốc 68 Cổ Điển, Hải Bối 0966848248 P + PD
17 Nhà thuốc Nguyên Hương Số 55 Tổ 55 Thị Trấn Đông Anh 0968645880 P
18 Nhà thuốc Yến Trang Số 258 tổ 37, Thị Trấn Đông Anh P + PD
19 Nhà thuốc Việt Tiến Tổ 33 Thị Trấn Đông Anh 01235155972 P + PD
20 Nhà thuốc Phú Hưng Tổ 59 Thị Trấn Đông Anh 04912826263 P + PD